Opintopisteet speksistä

Penkereen Speksi ry:ltä voi hakea opintopisteitä, mikäli Penkereen Speksin produktiossa tai hallituksessa on toiminut vähintään yhden kauden. Opintopistemäärät jakaantuvat Penkereen Speksi ry:n linjausten mukaan, Conduksen ja HYY:n asettamin ehdoin seuraavasti:

ENNEN SYKSYÄ 2017 OPINTONSA ALOITTANEET:

1 op – speksin tiimiläisenä (myös näyttelijänä) toimiminen
2 op – tiimivastaavana toimiminen
3 op – ohjaajana tai vastaavana tuottajana toimiminen

Useammasta tiimistä voi saada useita pisteitä

1 op – hallituslainen
2 op – hallituksen puheenjohtaja

max 3 op / vuosi

Käynnissä olevasta produktiosta ei voi hakea opintopisteitä ennen produktion loppumista! (Poikkeuksena käsikirjoitustiimi, jonka toiminnasta voi hakea pisteitä jo syksyllä käsikirjoituksen valmistuttua.)

  • Kasvatustieteellinen tiedekunta myöntää KAIKESTA tehdystä järjestö-, osakunta- ja/tai hallintotyöstä YHTEENSÄ ENINTÄÄN 10op koko opintojen ajalta.
  • Opintopisteitä kaikesta tehdystä työstä voi hakea CONDUKSELTA VAIN KAKSI KERTAA OPINTOJENSA AIKANA. Speksiltä kannattaa hakea kaikki sen osalta kertyneet opintopisteet yhdellä kertaa.
  • Opintopisteitä tulee hakea KAHDEN VUODEN SISÄLLÄ VIIMEISESTÄ TOIMINTAVUODESTA, jolta opintopisteitä hakee.

(Lähde: Condus)

SYKSYLLÄ 2017 TAI SEN JÄLKEEN OPINTONSA ALOITTANEET:

  • Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on määrittänyt koko yliopistolle yhtenäiset opintopisteiden myöntölinjaukset järjestötyöstä.
  • Kaikesta järjestötyöstä myönnetään yhteensä viisi opintopistettä.
  • Speksiproduktiosta ei näiden linjausten puitteissa voi hakea opintopisteitä.
  • Sen sijaan toiminnasta Penkereen Speksi ry:n hallitustoiminnasta voi hakea hallituksen tekemien linjausten mukaisesti (alla).
  • Tiimivastaavien roolista hallituksen toimihenkilöinä voi neuvotella kunkin vuoden hallituksen kanssa, jolloin tiimivastaavien olisi mahdollista myös hakea opintopisteitä.

1 op – hallituslainen
2 op – hallituksen puheenjohtaja

max 3 op / vuosi

MITEN PISTEITÄ HAETAAN?

1. Kirjoita hakemus speksin hallitukselle. Hallitus käsittelee hakemuksen kokouksessaan ja päättää antaako sille puollon.

2. Toimita oma hakemus, hallituksen antama ja puheenjohtajan allekirjoittama puolto, sekä pöytäkirjaote opintoasiainpäällikölle osoitteeseen
virpi.kiljunen@helsinki.fi

Conduksen ohjeistus opintopistehakemuksen kirjoittamiseen

Penkereen Speksi ry puoltaa opintopisteitä vain speksin parissa tehdystä toiminnasta. Muusta järjestötoiminnasta haettavat pisteet pitää hakea erikseen kultakin järjestöltä.

Opintopistehakemukset ja yhteydenotot sekä kysymykset niihin liittyen:

hallitus.penkereenspeksi@gmail.com